Info Covid-19 Magical Castle Event

Vanwege de nog steeds geldende maatregelen in strijd tegen het Covid virus in Nederland en andere landen is het onmogelijk om het evenement te laten plaats vinden op 29 & 30 Mei 2021. Daarom hebben wij besloten om het evenement te verplaatsen. 

Na overleg met verschillende partijen zoals de Gemeente zijn wij niet overtuigd dat zo een evenement als dit zal gaan en kunnen plaats vinden in 2021.  Omdat dit evenement voornamelijk in de buitenlucht plaats vind, is het niet verstandig om dit evenement te verplaatsen naar later 2021 zoals Oktober of November. Daarom is er in goed overleg besloten het evenement te verplaatsen naar 28 & 29 Mei 2022. Op deze pagina proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Due to the measures still in force against the Covid virus in the Netherlands and other countries, it is impossible to have the event take place on 29 & 30 May 2021. That is why we have decided to move the event.

After consultation with various parties such as the Municipality, we are not convinced that such an event like this will and can take place in 2021. Because this event mainly takes place in the open air, it is not wise to move this event to later 2021 such as October or November. That is why it has been decided in consultation to move the event to 28 & 29 May 2022. On this page we try to give you as much information as possible and to answer your questions.

Nieuwe datum:

New Date:

Magical Castle Event 2022 staat nu gepland voor 28 & 29 Mei 2022.

Magical Castle Event 2022 is now scheduled for May 28 & 29, 2022.

Tickets:

Tickets:

Alle tickets voor 2020 of 2021 blijven geldig voor het evenement in 2022. U hoeft hier niets voor te doen. Ook als u tickets voor uw kinderen hebt, deze blijven geldig, ook als uw kind nu ouder zijn dan het kinderticket.

All tickets for 2020 or 2021 remain valid for the event in 2022. You do not need to do anything. Even if you have tickets for your children, these remain valid, even if your child is now older than the child ticket.

Acteurs:

Actors:

Uiteraard vraagt u zich af, hoe nu met de acteurs? Tot nu toe hebben alle acteurs aangegeven aanwezig te zijn bij de editie in 2022. Tickets voor fotoshoots, handtekeningen, meet & greets etc blijven geldig voor 2022.

Of course you wonder, what about the actors? Until now, all actors have indicated that they will be present at the edition in 2022. Tickets for photo shoots, signatures, meet & greets etc remain valid for 2022.

Tickets retourneren:

Returning tickets:

Op dit moment is het niet mogelijk om tickets te retourneren. Begin 2022 zal er een mogelijkheid komen om tickets te kunnen retourneren als u bijvoorbeeld niet aanwezig kan zijn op het evenement. Meer informatie hierover vind u eind 2021 op onze website.

At the moment it is not possible to return tickets. At the beginning of 2022 there will be a possibility to return tickets if, for example, you cannot be present at the event. More information about this can be found on our website at the end of 2021.

Standhouders:

Exhibitors:

Alle standhouders krijgen van ons nog een email met informatie.

All exhibitors will receive an email from us with information.

Andere vragen?

Other questions?

Heeft u een andere vraag? Stel deze dan via het contactformulier. Wij voegen deze vraag toe met antwoord op deze pagina.

Do you have another question? Ask this via the contact form. We add this question with answer on this page.